תוצאה
אישי
קטגוריה
32 / 3
10%
מגדר
211 / 6
3%
כללי
319 / 6
2%