תוצאה
אישי
קטגוריה
38 / 2
6%
מגדר
211 / 5
3%
כללי
319 / 5
2%