תוצאה
אישי
קטגוריה
64 / 1
2%
מגדר
211 / 3
2%
כללי
319 / 3
1%