תוצאה
אישי
קטגוריה
11 / 2
19%
מגדר
102 / 9
9%
כללי
132 / 9
7%