תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 3
34%
מגדר
102 / 8
8%
כללי
132 / 8
7%