תוצאה
אישי
קטגוריה
29 / 1
4%
מגדר
102 / 7
7%
כללי
132 / 7
6%