תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 1
25%
מגדר
102 / 4
4%
כללי
132 / 4
4%