תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 1
12%
מגדר
102 / 3
3%
כללי
132 / 3
3%