תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
102 / 2
2%
כללי
132 / 2
2%