תוצאה
קטגוריה
47 / 22
47%
מגדר
47 / 22
47%
כללי
47 / 22
47%
Swim 29/47
Bike 11/47
Run 27/47