תוצאה
קטגוריה
21 / 12
58%
מגדר
76 / 51
68%
כללי
76 / 51
68%
Swim 61/76
Bike 33/76
Run 56/76