תוצאה
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
4 / 2
50%
כללי
4 / 2
50%
Swim 3/4
Bike 2/4
Run 2/4