תוצאה
קטגוריה
47 / 17
37%
מגדר
47 / 17
37%
כללי
47 / 17
37%
Swim 27/47
Bike 17/47
Run 20/47