תוצאה
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
76 / 48
64%
כללי
76 / 48
64%
Swim 41/76
Bike 51/76
Run 58/76