תוצאה
קטגוריה
4 / 4
100%
מגדר
6 / 5
84%
כללי
6 / 5
84%
Swim 5/6
Bike 4/6
Run 4/6