תוצאה
קטגוריה
43 / 22
52%
מגדר
76 / 40
53%
כללי
76 / 40
53%
Swim 57/76
Bike 26/76
Run 44/76