תוצאה
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
6 / 4
67%
כללי
6 / 4
67%
Swim 3/6
Bike 1/6
Run 3/6