תוצאה
קטגוריה
21 / 10
48%
מגדר
76 / 45
60%
כללי
76 / 45
60%
Swim 30/76
Bike 45/76
Run 52/76