תוצאה
קטגוריה
4 / 2
50%
מגדר
6 / 3
50%
כללי
6 / 3
50%
Swim 2/6
Bike 2/6
Run 2/6