תוצאה
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
6 / 2
34%
כללי
6 / 2
34%
Swim 1/6
Bike 3/6
Run 1/6