תוצאה
קטגוריה
4 / 2
50%
מגדר
76 / 38
50%
כללי
76 / 38
50%
Swim 43/76
Run 69/76