תוצאה
קטגוריה
4 / 1
25%
מגדר
6 / 1
17%
כללי
6 / 1
17%
Swim 4/6
Run 5/6