תוצאה
קטגוריה
6 / 6
100%
מגדר
6 / 6
100%
כללי
6 / 6
100%
Swim 6/6
Bike 5/6
Run 2/6