תוצאה
קטגוריה
6 / 5
84%
מגדר
6 / 5
84%
כללי
6 / 5
84%
Swim 5/6
Bike 6/6
Run 6/6