תוצאה
קטגוריה
6 / 3
50%
מגדר
6 / 3
50%
כללי
6 / 3
50%
Swim 3/6
Bike 2/6
Run 4/6