תוצאה
קטגוריה
5 / 2
40%
מגדר
5 / 2
40%
כללי
5 / 2
40%
Swim 2/5
Bike 1/5
Run 3/5