תוצאה
קטגוריה
8 / 3
38%
מגדר
76 / 15
20%
כללי
76 / 15
20%
Swim 14/76
Bike 14/76
Run 27/76