תוצאה
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
3 / 3
100%
כללי
4 / 4
100%
Swim 4/4
Bike 3/4
Run 3/4