תוצאה
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
2 / 2
100%
כללי
2 / 2
100%
אי ציות להוראות שופט
הערות
Swim 2/2
Bike 2/2
Run 2/2