תוצאה
קטגוריה
6 / 6
100%
מגדר
6 / 6
100%
כללי
7 / 7
100%
Swim 7/7
Bike 6/7
Run 6/7