תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
7 / 6
86%
Swim 6/7
Bike 7/7
Run 7/7