תוצאה
קטגוריה
6 / 5
84%
מגדר
6 / 5
84%
כללי
7 / 5
72%
Swim 5/7
Bike 5/7
Run 5/7