תוצאה
קטגוריה
6 / 4
67%
מגדר
6 / 4
67%
כללי
7 / 4
58%
Swim 4/7
Bike 4/7
Run 1/7