תוצאה
קטגוריה
6 / 3
50%
מגדר
6 / 3
50%
כללי
7 / 3
43%
Swim 2/7
Bike 3/7
Run 4/7