תוצאה
קטגוריה
64 / 36
57%
מגדר
180 / 107
60%
כללי
180 / 107
60%
Swim 66/180
Bike 117/180
Run 77/180