תוצאה
קטגוריה
6 / 2
34%
מגדר
6 / 2
34%
כללי
7 / 2
29%
Swim 3/7
Bike 1/7
Run 3/7