תוצאה
קטגוריה
21 / 1
5%
מגדר
76 / 1
2%
כללי
76 / 1
2%
Swim 1/76
Bike 8/76
Run 2/76