תוצאה
קטגוריה
24 / 17
71%
מגדר
180 / 102
57%
כללי
180 / 102
57%
Swim 121/180
Bike 119/180
Run 67/180