תוצאה
קטגוריה
18 / 17
95%
מגדר
59 / 54
92%
כללי
59 / 54
92%
Swim 54/59
Bike 57/59
Run 39/59