תוצאה
קטגוריה
11 / 7
64%
מגדר
180 / 100
56%
כללי
180 / 100
56%
Swim 127/180
Bike 98/180
Run 170/180