תוצאה
קטגוריה
18 / 15
84%
מגדר
59 / 50
85%
כללי
59 / 50
85%
Swim 55/59
Bike 42/59
Run 48/59