תוצאה
קטגוריה
64 / 28
44%
מגדר
180 / 92
52%
כללי
180 / 92
52%
Swim 21/180
Bike 89/180
Run 94/180