תוצאה
קטגוריה
44 / 42
96%
מגדר
180 / 176
98%
כללי
180 / 176
98%
Swim 177/180
Run 143/180