תוצאה
קטגוריה
44 / 22
50%
מגדר
180 / 88
49%
כללי
180 / 88
49%
Swim 112/180
Bike 83/180
Run 23/180