תוצאה
קטגוריה
44 / 20
46%
מגדר
180 / 84
47%
כללי
180 / 84
47%
Swim 110/180
Bike 58/180
Run 53/180