תוצאה
קטגוריה
15 / 11
74%
מגדר
18 / 13
73%
כללי
18 / 13
73%
Swim 15/18
Bike 8/18
Run 18/18