תוצאה
קטגוריה
64 / 62
97%
מגדר
180 / 169
94%
כללי
180 / 169
94%
Swim 167/180
Bike 159/180
Run 139/180