תוצאה
קטגוריה
64 / 23
36%
מגדר
180 / 80
45%
כללי
180 / 80
45%
Swim 48/180
Bike 47/180
Run 125/180