תוצאה
קטגוריה
64 / 59
93%
מגדר
180 / 166
93%
כללי
180 / 166
93%
Swim 171/180
Bike 135/180
Run 140/180