תוצאה
קטגוריה
10 / 5
50%
מגדר
59 / 33
56%
כללי
59 / 33
56%
Swim 45/59
Bike 25/59
Run 26/59